Tập trung hay là chết sẽ đem đếm một thông điệp duy nhất như chính tựa đề của chính nó. Tập trung là con đường duy nhất để thành công. Tác giả phân tích các key chọn lọc và trình bày nguyên tắc để doanh nghiệp tập trung phát triển mà không làm phân tán nguồn lực để rồi cuối cùng đi vào ngõ cụt lưng chừng và thất bại.

 Giới thiệu cuốn sách Tập trung hay là chết

Nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh hay có xu hướng mở rộng ra nhiều lĩnh vực ngành nghê trong thời điểm năng lực nội tại chưa đủ. Điều đó dễ khiến doanh nghiệp rơi vào ngõ cụt và không thể trở thành một cái tên nằm trong top đầu ngành. Quyển sách tập trung hay là chết sẽ đem đếm một thông điệp duy nhất như chính tựa đề của chính nó. Tập trung là con đường duy nhất để thành công. Tác giả là cái tên quen thuộc với những ai mê mẩn quyển sách “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu”. Trở lại với Tập trung hay là chết, tác giả phân tích các key chọn lọc và trình bày nguyên tắc để doanh nghiệp tập trung phát triển mà không làm phân tán nguồn lực để rồi cuối cùng đi vào ngõ cụt lưng chừng và thất bại.

Nội dung ”Tập trung hay là chết”

15 chương của quyển sách sẽ trình bày nhiều góc độ trong thành công và thất bại và sự tập trung trong chiến thuật phát triển của doanh nghiệp. Chương cuối cùng là 15 nguyên tắc đút kết từ kinh nghiệm làm việc của tác giả về nội dung định hướng tập trung lâu dài và hiệu qua đi theo trình từ nêu vấn đề, trình bày hậu quả của vấn đè và cuối cùng là cách giải quyết. Tác giả Ries đã dùng vô số những key study là các công ty lớn nhiều lĩnh vực và ngành nghề để minh họa của việc mất tập trung có thể làm cho một đế chế trở thành không còn gì cả như thế nào.

Ở phần đầu tiên bao gồm 3 chương, Ries mô tả 2 lý do lớn nhất dẫn đến việc mất tập trung của các doanh nghiệp là tác động của toàn cầu hoa và sự chi phối nguồn lực. Ông đặc biệt đề cập đến nhiều doanh nghiệp đã rơi vào cái bẫy của toàn cầu hóa và nhiều cái tên nổi tiếng cũng tự bê đá đập vào chân mình chỉ vì mong muốn mở rộng và phân bổ nguồn lực không hợp lý. Thông điệp mà tác giả gửi gặp trong phần đầu nay là toàn cầu hóa yêu câu doanh nghiệp phải chuyên môn hoa cao hơn thì mới có cơ hội thành công và thuyết hội tụ không phải là điều kiện lý tưởng để phân bổ nguồn lực.

3 chương tiếp theo ông tập trung trình bày những tín hiệu tích cực mà tác giả đã quan sát được từ việc thay đổi định hướng của doanh nghiệp. Những vụ liên doanh giữa hai cái tên lớn để xây dụng đế chế lớn hơn.

Phần cuối cùng, tác giả trình bày phần mấu chốt của định hướng tập trung bắt đầu từ việc tìm ra thông điệp của doanh nghiệp. Đương đầu với sự thay đổi, chia các doanh nghiệp thành nhiều mảng nhỏ đẻ chinh phục và cuối cùng là xây dựng một chiến lược tập trung đa bước. Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén trong quá trình làm chuyên gia tư vấn thương hiệu tác giả dẫn dắt người đọc qua vô số ví dụ các công ty lớn nhỏ trên thế giới.