Nghiên cứu thị trường là một công đoạn rất quan trong cho mọi chiến dịch, thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp, đặc biết là các SME hiện nay đang yếu hoặc thậm chí bỏ qua công đoạn quan trọng này.

Sau đây MarketingMix gửi các bạn tham khảo Ebook “5 Bước Nghiên Cứu Thị Trường Đơn Giản” . Hy vọng sẽ giúp ích cho anh em !

5 Bước Nghiên cứu thị trường đơn giản

 

Link Download: CLICK VÀO ĐÂY