Trong cuộc sống mọi hành vi đều là thuyết phục

Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến thuyết phục ??

4 điểm vàng trong thuyết phục cần lưu ý:

  • Nội Tâm: Thuyết phục chinh bản thân minh trước
  • Phong thai của một chuyên gia khi đi thuyết phục, mỗi ngành nghề, mỗi sản phẩm, mỗi chủ đề khách nhau như thế
  • Nội dung của bài thuyết phục: làm sao đẻ đối tác cảm thấy không mua hàng sẽ là sự thiệt thòi cho họ
  • Các yếu tố liên quan đến giọng, ngữ điệu, yếu tố cơ thể…

Bộ video gồm 23 bài giảng sau đây sẽ giúp bạn hiểu và vận dụng thanh thạo được các thanh phần yếu tố đã tác động lên thuyệt phục!

4 Điểm Vàng Trong Thuyết Phục

Bộ video hoàn toàn miễn phí: Click vào ĐÂY